Det var när framtidsminister Kristina Persson (s) på onsdagen presenterade en ny analysgrupp i Dagens Nyheter som hon också öppnade för en stor reform av skattesystemet som ska säkra att fler jobb kan skapas i framtiden.
 
En åtgärd som regeringen kan komma att ta till, menade hon, är att sänka arbetsgivaravgifterna för att göra det billigare för företag att anställa. Detta trots att Socialdemokraterna gått till val på höjda arbetsgivaravgifter men också att finansminister Magdalena Anderssons i sina prognoser flaggat för höjda skatter.
 
Kristina Perssons utspel välkomnas av Moderaternas skattepolitiska talesperson Niklas Wykman som ser en förändring i hur man pratar om skatten på arbete.
 
Istället för att som i budgeten beskriva höjda skatter på arbete som något som ”dämpar tillväxten och sysselsättningen” menar Niklas Wykman att Kristina Persson nu lyfter fram ”skatten på arbete som ett hinder för framväxten av fler jobb”.
 
– Dagens uttalanden av Kristina Persson öppnar för en omprövning som skulle vara välkommen. Slutresultatet av arbetet kan spela en viktig roll för att fler ska få jobb, skriver han i ett sms till Dagens Opinion.
 
– Jobbskatteavdraget är en viktig hörnsten för en politik där jobben blir fler. Med dagens utspel finns förhoppningar om att Socialdemokraterna ska ompröva sitt motstånd mot bland annat denna jobbskapande åtgärd och istället gå vidare med skatteförslag som gör det möjligt att nå full sysselsättning, fortsätter han.
 
Men det är samtidigt ingen framtidsfråga, utan en som regeringen behöver ta tag i redan nu.
 
– Tyvärr verkar det dock föreligga konflikter i regeringen. Finansministern går ju istället fram med skattehöjningar på jobben och har sagt att skattetrycket i dess helhet behöver höjas. Att skapa den här typen av osäkerhet kring den ekonomiska politiken är olyckligt och finansministern behöver förtydliga vad som gäller. Det är nu en öppen fråga om hon kommer backa från de skattehöjningar hon föreslagit, skriver Niklas Wykman.