De tre områdena är miljö, infrastruktur och lokal trygghet.

Arbetsgruppen som ska utveckla miljöpolitiken leds av Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot från Halland och ska ”arbeta med frågor som nyttjande av land, skog och hav med koppling till frågor om biologisk mångfald och resursutnyttjande”.

Arbetsgruppen som ska utveckla politik för lokal trygghet ska ”bland annat pröva hur polisen kan bli mer närvarande lokalt samt lämna förslag på ett lokalt trygghetsprogram”.  Den förra rikspolischefen Bengt Svenson, Söderköping, leder arbetet.

Arbetsgruppen som ska utveckla partiets politik inom infrastruktur ska ta fram politik som ska ”stärka förutsättningarna för pendling och godsfrakt”. Gruppen leds av Erik Weiman, förbundsordförande för Moderaterna i Uppsala län.

följande personer ingår i Moderaternas arbetsgrupper

miljö
Helena Storckenfeldt, ordförande, Halland
Amanda Lindgren, Örebro län
Anders Josefsson, Norrbotten
Andreas Löwenhöök, Västerbotten
Jesper Skalberg Karlsson, Gotland
Kristine Hästmark, Jönköpings län
Pernilla Tornéus, Kronoberg
Stina Höök, Värmland
William Elofsson, Gävleborg

lokalt trygghetsprogram
Bengt Svenson, ordförande, Östergötland
Alicja Kapica, Västernorrland
Caroline Willfox, Dalarna
Douglas Thor, Muf
Fredrik Kärrholm, Stockholms stad
Helena Nanne, Skåne
Hampus Magnusson, Västra Götaland
Saila Quicklund, Jämtland

infrastruktur
Erik Weiman, ordförande, Uppsala län
Carl-Johan Sonesson, Skåne
Daniel Portnoff, Södermanland
Jenny Landernäs, Västmanland
Linda Frohm, Norrbotten
Linda Obiedzinski, Muf
Maria Stockhaus, Stockholms län
Peter Eriksson, Västra Götaland
Pär Gustav Johansson, Kalmar län
Sophia Ahlin, Blekinge