På en gemensam pressträff i riksdagens presscenter meddelar Ulf Kristersson (m), Jimmie Åkesson (sd), Ebba Busch (kd) och Johan Pehrson (l) att partierna är överens om ett nytt regeringsunderlag.

Överenskommelsen kallas ”Tidöavtalet”.

Ulf Kristersson meddelar att det blir en trepartiregering bestående av M, KD och L. SD ställs utanför.

M, SD, KD och L har enats om sju samarbetsprojekt inom:
kriminalitet
migration och integration
klimat och energi
hälso- och sjukvård
skola
tillväxt och hushållsekonomi
fri- och rättigheter

I överenskommelsen ingår att SD får ett samordningskansli i Regeringskansliet.

Klockan 11.00 ska Ulf Kristersson slutrapportera till talmannen Andreas Norlén.

Alex Mörén