Moderaterna och Socialdemokraterna försöker sätta stopp för en av statsminister Stefan Löfvens hjärtefrågor: föra över mer pengar från stora städer till landsbygden. Idag har två större steg tagits i kampanjen.

Det är med anledning av att regeringen idag ska besluta om att gå vidare med ett förslag om ökad kostnadsutjämning mellan landets kommuner och regioner från och med årsskiftet.

Aftonbladet hade i dag en längre artikel om den så kallade ”Robin Hood”-skatten i vilken det framstod, av bildsättningen,  som det tillträdande regionoppositionsrådet Aida Hadzialic redan hade gjort gemensam sak med  Moderaternas finanslandstingsråd Irene Svenonius (m). Så är dock inte fallet.
Men Moderaterna och Socialdemokraterna i Region Skåne har kommit till skott och går ut med ett gemensamt pressmeddelande.

”Region Skånes budget för 2020 är redan antagen. Att då få besked om att vi ska skicka 290 miljoner kronor till statskassan för omfördelning till andra delar av landet, samtidigt som konjunkturen viker, är inte rimligt”, skriver regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (m) i pressmeddelandet.

”Hur vi utjämnar regionala skillnader bör bli föremål för en mer genomgripande diskussion mellan regeringen och regionerna. Vår grundsyn är att det är staten som bör finansiera kostnadsutjämningen, inte andra regioner”, skriver Henrik Fritzon (s), andra vice ordförande i regionstyrelsen.