Den 2 maj 2024 släppte Moderaterna åtta vallöften för snuset:

* Stoppa ett europeiskt totalförbud av det vita snuset.
* Skydda det vita snuset från smakförbud.
* Freda det vita snuset från en EU-framtvingad skattechock.
* Motverka omfattande EU-krav på design eller krav på helt neutrala förpackningar.
* Gemensam EU-reglering av varningstexter på nikotinportioner, enligt svensk modell.
* Gör skillnad på nikotinportioner och cigaretter vad gäller marknadsföring.
* Minska minderårigas exponering för produkterna.
* Tillåt traditionellt snus på EUs inre marknad.

Den 7 maj släppte Folklistan ett ”nikotinpolitiskt program” inför EU-valet.

Folklistan kräver snuset släpps fritt i hela Europa. Folklistan motiverar förslaget med att Sverige, tack vare snuset ”har lägst andel rökare i hela EU, knappt 6 procent” medan det varje år ”förloras nästan 700 000 människoliv i Europa till följd av rökning”.

”Vi har ett framgångsrecept som fler länder borde ta efter”, kommenterar Folklistans första namn Jan Emanuel.

Folklistan höll sin presskonferens om snusförslaget på snusdistributören Haypps lager i Jordbro. På Haypp jobbar Markus Lindblad som chef för externa relationer.

Haypp gör en hel del insatser för att skydda sin marknad bland annat via Snusbolaget.
Där finns en kampanjsida med olika aktiviteter inför EU-valet:

* Ett komplett valmanifest.
* En poddserie där politiker intervjuas om snuset.
* Möjligheter att köpa EU-snusdosa.
* Kontaktformulär för kontakter med EU-politiker.
* Namninsamling för upprop.

Markus Lindblad tror att de egna kampanjerna till trots att det är snusarnas egna åsikter och driv som bäddar för förslagen från Moderaterna och Folklistan.

”Nu senast noterade vi att närmare 700 snusare på bara någon vecka hade kontaktat socialminister Jakob Forssmed (kd) på grund av oro för att nikotingränsen skulle sänkas, och att mer än hälften av det svenska snuset skulle förbjudas på grund av detta. Det är en synnerligen skarp reaktion från Sveriges snusare, som jag bedömer att allt fler politiker börjat beakta i den tajta och ovissa EU-valrörelsen”, berättar Markus Lindblad via mejl.

En organisation som välkomnar varken politiska förslag som gynnar snuset eller lobbyinsatser för att åstadkomma dessa är A Non Smoking Generation.

Tillsammans med European Network for Smoking and Tobacco Prevention går nu A Non Smoking Generation ut i en kampanj bestående av ett öppet brev till kandidaterna i Europaparlamentet från samtliga 27 medlemsländer i EU.

Även A Non Smoking Generation presenterar inför EU-valet flera förslag:

* Inför lag om nikotinfri skoltid.
* Förbjud alla former av reklam – även i sociala medier.
* Förbjud godisliknande smaker.
* Förbjud online-försäljning.
* Beskatta som tobak och höj tobaksskatten.
* Använd skatten till kunskapshöjande och tobaksförebyggande insatser.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, välkomnar inte Folklistan och Moderaternas snusförslag:

–  Alltså, man bli ju ledsen. Jag tänker att vi kanske har viktigare frågor att gå till val på. Det är jättesorgligt att man tycker att det är viktigare att stå upp för en ohållbar industri och dess vinstintressen än skydda barn och unga från ett livslångt nikotinmissbruk.

Om Haypp och Snusbolaget får politiker att prata snus i en podd, tycks A Non Smoking Generation ha det snårigare att få prata med en del politiker.

–  Jag har försökt att få till ett möte med Moderaterna i socialutskottet i två års tid men det är hela tiden andra saker som prioriteras i deras agenda. Det är inte bara jag utan även Hjärt- och lungfonden.

Varför tror du att snus-frågan är viktig för Moderaterna?

–  Dels tror jag att svenskarna blir oroliga för att det inte ska få sitt nikotin. Då röstar man på Moderaterna och har sitt nikotin fixat. Det kan också vara så att det här är en lukrativ business som Sverige ska hålla på med och exportera och göra alla världens barn till nikotinister, det är ju bara barn som börjar med vitt snus.

Mobiliserar sig snusindustrin inför EU-valet.

– Det gör de absolut. Vi har till exempel begärt ut korrespondens mellan finans och socialdepartementet och då ser vi att vartenda snusbolag har skickat brev och sagt att snusfrågan är viktig och berättat varför skatten ska sänkas på snus. De har all världens resurser att lobba och rullar inte tummarna, säger Helen Stjerna och lägger till:

– Vi ser också att de har skapat olika think tanks och så kallade oberoende organisationer som är ute i Europa och håller föredrag om hur förträffligt det svenska snuset och den svenska modellen är för att få folk att sluta röka. Men det är ju inte snuset som får folk att sluta röka utan lagstiftning för rökfria arbetsplatser, serveringar och uteserveringar som har gjort det.

Helen Stjerna har också noterat en särskild kategori opinionsbildare / influerare som snusindustrin till.

–  Så har de köpt läkare som Anders Milton, Karl Fagerström, Konstantinos Farsalinos, Fredrik H Nyström och David Eberhard. De tjänar stora pengar och det är det som driver dem. Det är sorgligt.