Av Socialdemokraternas närmare 15 000 kandidater till riksdag, landsting och kommun, har närmare 2 800 uppdrag i bolag. Därmed har Socialdemokraterna fler kandidater med bolagsengagemang än Moderaterna. Men Moderaterna har en andel kandidater med bolagsengagemang på 30 procent jämfört med 19 procent för Socialdemokraterna. Företagsvänliga Centerpartiet har något större en något större andel kandidater med företagsengagemang som Socialdemokraterna, men en lägre andel än Folkpartiet som ligger på 25 procent.
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet spelar något av en egen liga med 13 respektive 15 procent kandidater med företagsuppdrag.
Sett till antal bolag med kandidater har drygt 7 000 bolag en moderat kandidat i styrelsen jämfört med 5 000 med socialdemokrater och drygt 3 000 med centerpartister och folkpartister. Endast 324 bolag har engagerat en Sverigedemokrat.

Procentuell andel kandidater i bolag.
(m) 30
(fp) 25
(mp) 21
(kd) 20
(c ) 20
(s) 19
(v) 15
(sd) 13
(spi) 14