M-ledamoten Jan Ericson anser att Konsumentverket ägnar sig åt ”opinionsbildning” vad gäller marknadsföring av tobak och vill ha besked från civilminister Lena Micko (s).

Irritationen i tobaks-branschen är stor över att Konsumentverket driver två fall till patent och marknadsdomstolen vad gäller marknadsföring online av tobak, dels mot Snusbolaget och dels mot Ecoswe. Tobaksbranschen anser att Konsumentverket borde invänta en ny lagstiftning, som ska likställa försäljning online med offline.  Detta på uppdrag av riksdagen och något som skulle vara klart 19 mars 2019 och som tillägg till en ny tobakslagstiftning som antogs december 2018.

Detta vill Jan Ericson ta upp i en interpellationsdebatt. Han skriver:

”Efter att den nya tobakslagen trädde i kraft har Konsumentverket i flera avseenden agerat på ett sätt som i praktiken tydligt är ägnat att genomdriva marknadsföringsregler som motsvarar det regeringsförslag som riksdagen underkände. Konsumentverket tog bland annat fram ett förslag till allmänna råd som i allt väsentligt speglade det underkända förslaget vad gäller marknadsföring av tobaksprodukter online. Efter samstämmig kritik från remissinstanserna återkallade Konsumentverket förslaget till allmänna råd, för att senare ge ut nya allmänna råd där Konsumentverket ger uttryck för uppfattningen att kommersiella meddelanden inte ska vara tillåtna i webbutiker – trots att kommersiella meddelanden tillåts i fysiska butiker”.

Och vidare:

”Det skapar en osäkerhet för marknadsaktörerna när Konsumentverket försöker driva igenom en tolkning av tobakslagen som inte överensstämmer med riksdagens beslut om att webbhandeln inte ska diskrimineras jämfört med fysiska butiker”.

Jan Ericson tycker att Konsumentverkets agerande är ännu ett ”exempel i raden där statliga myndigheter ägnar sig åt opinionsbildning och ibland ren myndighetsaktivism”.

Nu kräver han Lena Micko på besked om hon tänker ”ta initiativ till att säkerställa att Konsumentverkets råd överensstämmer med gällande lagar” och han vill också veta hur hon ser ”rent allmänt på” att ”statliga myndigheter ägnar sig åt opinionsbildning?”.