Den grönröda regeringen utser en blå ledamot till landshövding i Norrbottens län.

Det är M-ledamoten Lotta Finstorp som utses till ny landshövding i Norrbottens län från och med den 1 februari 2021 till och med den 30 november 2025.

”Lotta Finstorp är en mycket erfaren politiker och ledare. Hennes breda erfarenhet från nationell, regional och kommunal nivå kommer att bidra till utvecklingen av såväl länsstyrelsen i Norrbottens län, men även utvecklingen av länet. Det är också glädjande att Norrbotten nu får sin första kvinnliga landshövding”, motiverar civilminister Lena Micko (m).

Lotta Finstorp tar över efter Björn O Nilsson vars förordnande går ut.