Stugan byggs för fullt nu och ska öppnas i början av sommaren, berättar Ida Karlbom, kommunikationschef för Moderaterna i Stockholms stad och län.

– Det här är ett jättekliv till att tillgängliggöra partiet för fler väljare. Alla väljare uppsöker ju inte valstugorna, säger hon.

Moderaterna i Stockholms stad och län tänker dock inte skrota valstugorna i trä.

– Vi kommer att ha några vanliga valstugor också, ungefär lika många (som valet 2018).

Är det färre som besöker valstugorna?
 – Jag tror att fler söker information digitalt än letar efter pappersflyers, det kan man nog säga. Därför behöver vi göra det lättare att hitta information och inte bara på traditionella webbsidor. Vi ska ha andra moment som gör att det blir kul att vara i valstugan, som tester och tävlingsmoment.

Vad har ni för förhoppningar på den digitala valstugan?
 – Att det ska känna lätt och tillgängligt att träffa moderater inför och ganska långt in i valrörelsen. Väljarna ska ha lättare att träffa oss efter deras egna förutsättningar.

Exakt hur den digitala valstugan ska vara bemannad är inte bestämt.

– Det kommer att finns olika vägar. Man kommer absolut att kunna träffa våra företrädare. Jag tror också att vi kommer att svara snabbt i chattar och på andra sätt.

Hur ska ni göra för att väljarna ska hitta till den digitala valstugan?
 – Vi kommer vi att sprida information på olika sätt när vi lanserar valstugan. Vi kommer också att styra dig folk i annan kommunikation vi gör. Och våra politiker kommer att finnas där.

Stugan utvecklas av Moderaternas digitala team i Stockholmsförbundet, Josefin Wicklund och Zackarias Fariss i samarbete med webbyrån Nordic Bytes och reklambyrån Season5.