Den finska omvärldsbevakningskoncernen M-Brain, som är Retriewers konkurrent, säljs till en dansk köpare.

Det är Infomedia som förvärvar de norska, svenska och estniska mediaövervakningsföretagen M-Brain AS, M-Brain AB och M-Brain OÜ från det finska företaget M-Brain OY. 100 medarbetare berörs.

I Sverige låg M-Brains omsättning under 2018 på 58 miljoner kronor. Bolaget gjorde en rörelseförlust på -11 miljoner kronor.

Infomedia tar över kunder, digitala plattformar och lösningar.

Infomedia och M-Brain-företag har genom de senaste sju åren varit vad som i pressmeddelande beskrivs som ”nära samarbetspartners”.

Sedan tidigare äger Infomedia teknologiföretaget Opoint Technology, vars system har använts av M-Brain.

Infomedia ägs till hälften var av Danmarks två största mediahus, JP/Politikens Hus och Berlingske Media.