Glädjen över att Facebook valt att bygga sitt stora datacenter i Luleå mattades möjligen av igår när Konkurrensverket krävde Luleå kommun på 100 000 kronor i böter.
 
Anledningen är att kommunen ska ha brutit mot reglerna för offentlig upphandling.
 
År 2006 ingick kommunen ett avtal med it-företaget Infotool Data. Avtalet gällde licenser till programvara och löpte ut den 31 december 2010.
 
Trots att avtalet inte innehåll några möjligheter till förlängning ska kommunen enligt Konkurrensverket ha förlängt det i två år, utan att först ha gått ut i en annons. Avtalet är värt cirka 1,3 miljoner kronor.
 
Att myndiheter otillåtet förlänger avtal är enligt Konkurrensverket inte ovanligt.
 
Ardalan Samimi