– Vårt uppdrag till Jan Hallberg har varit tydligt. Han har inte haft i uppdrag att i något sammanhang eller i någon fråga företräda Luftfartsverket. Hans uppdrag har varit att ge oss muntlig rådgivning.
 
Det skriver Per Fröberg, pressansvarig på Luftfartsverket, LFV, i ett mejl till Dagens Opinion. Han kommenterar Aftonbladets avslöjande i dag om att det statliga affärsverket, som i ett års tid jobbat för att stärka sitt varumärke, anlitat Jan Hallberg som ska ha lobbat gentemot riksdagsledamöter.
 
Enligt tidningen ska Jan Hallberg ha träffat Jan-Evert Rådhström (m), vice ordförande i trafikutskottet, och dessutom bjudit riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng (m), med uppdrag i socialförsäkringsutskottet, på en entrecote- och laxlunch på 444 kronor.
 
Per Fröberg på LFV förklarar Jan Hallbergs uppdrag i ett mejl så här:
 
– Jan Hallberg AB har anlitats för att bistå LFV med muntlig rådgivning i samband med framtagning av presentationsmaterial och identifiering av målgrupper i arbetet med att stärka affärsverket LFVs varumärke i enlighet med uppdrag i LFVs affärsplan. Jan Hallberg AB har även lämnat muntlig rådgivning till LFV i samband med framtagning av handlingsplan avseende pensionsfrågor inom LFV.
 
– LFV ville ha en ”second opinion” på ett framtaget material, skriver han vidare.
 
I en granskning som Skatteverkets förra generaldirektör Mats Sjöstrand gjort riktas dock enligt Aftonbladet kritik mot LFV.
 
”Att en myndighet anlitar en konsult för lobbyverksamhet gentemot riksdagsledamöter ligger naturligtvis utanför vad som är normalt och lämpligt”, skriver Mats Sjöstrand.
 
Mats Sjöstrand skriver också ”att den operativa ledningen för LFV saknar tillräcklig kunskap om och förståelse för de spelregler som bör gälla vid kontakter med den politiska sfären”.
 
På följdfrågan om Mats Sjöstrands rapport inte stämmer eller om Jan Hallberg överträtt sina befogenheter hänvisar Per Fröberg bara till sitt första svar om att Jan Hallberg inte haft i uppdrag att "företräda Luftfartsverket".
 
Luftfartsverket, som enligt Per Fröberg inte hanterar skattemedel utan finansieras helt och hållet via intäkter från flygplatser, flygbolag och Försvarsmakten, har en omsättning på omkring tre miljarder kronor och har 1 300 anställda.