LSS-utredningen lämnade i går sitt betänkande. Reaktionerna lät inte vänta på sig.

I går lämnade den 10 januari lämnade den särskilda utredaren Gunilla Malmborg har idag överlämnat betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.

I grova drag föreslår utredningen att staten ska ansvara för insatsen personlig assistans medan kommunerna ska vara huvudman för de nya LSS-insatser som föreslås.

SKL som organiserar kommunerna gör något av tummen upp:

”Vi ser positivt på att utredningen föreslår att staten blir ensamt ansvarig för assistansen, men de måste också ta det fulla kostnadsansvaret. Det är inte rimligt att kommuner ska betala för insatser de inte kan besluta om”, kommenterar Fredrik Lennartsson, chef på avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Men organisationerna som representerar brukarna, är inte alls positiva:

”Vi kan tyvärr konstatera att den statliga LSS-utredningen starkt fokuserar på besparingar, detta trots att besparingskravet i utredningsdirektiven togs bort under våren 2018. I stället föreslås stora förändringar som vi ser kommer att fortsätta rasera fungerande liv för väldigt många. Redan idag har över 140 000 personer varit tvungna att skära ner på arbetstiden eller sluta jobba på grund av att en närstående behöver deras hjälp”, kommenterar Lise Lidbäck, Neuros förbundsordförande.

”Ni river assistansen – och sviker barnen”, skriver Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

”Precis som vi befarat innebär förslaget förändringar, som leder till en fullständig nedmontering av LSS intentioner. Det handlar om förändringar vi aldrig kan acceptera, om ett kliv tillbaka till en tid då personer med stora funktionsnedsättningar saknade all rätt att bestämma över sina egna liv”, skriver Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige.