KDB ska vara ett fristående kristdemokratiskt förbund och fungera som ett forum för diskussionsforum om utveckling av svensk landsbygdspolitik.

KDB har hållit sin första förbundsstämma och utsåg då en styrelse på nio personer, varv två jobbar på LRF, som är de gröna näringarnas branschorganisation.

Till ordförande utsågs Staffan Danielsson. Första vice ordförande är Malin Sundin Grindal, Orsa Dalarna, mjölkbonde och författare. Andra vice ordförande är Mikael Bäckström, Aneby Jönköping, styrelseledamot i LRF och riksdagskandidat (kd).
I styrelsen återfinns även Elisabeth Gauffin, styrelseledamot i Jordbruksverket och tidigare vice ordförande i LRF och ordförande i Krav.

Kristdemokratiska Bondeförbundets styrelse
Staffan Danielsson, ordförande
Malin Sundin Grindal, första vice ordförande
Mikael Bäckström,  andra vice ordförande
Ewa Lööw, mjölkbonde från Örebro och ordförande i Arlas Örebrokrets
Carl-Wiktor Svensson, Högsby Oskarshamn, riksdagskandidat (kd)
Eric Ericsson, Löderup Ystad, skogsägare
Stephen Jerand, kommunalråd (kd) i Östersund.
Anna-Karin Lundberg, lantbrukare och gruppledare (kd) i Nordmaling i Västerbotten