Beslutet togs under LRFs riksförbundsstämma på onsdagen. Enligt LRF är Sverige i behov av en nationell livsmedelsstrategi.
 
Medan den svenska livsmedelsproduktionen, totalt sett, ökat i värde med 5,2 procent på gårdsnivå har den svenska produktionen av mjölk, nötkött och griskött istället tappat konkurrenskraft på EU-marknaden.
 
Därför uppmanar nu LRF regeringen och riksdagen att ta fram en strategi som ska stärka konkurrenskraften på gårdsnivå.
 
”Vi ser med mycket stor oro på den svenska regeringens arbete med finansieringen av det svenska landsbygdsprogrammet inom ramen för EUs jordbrukspolitik, CAP, vars syfte är just att bidra till ett hållbart samhälle och en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion”, skriver de i uttalandet.
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) och finansminister Anders Borg (m) uppmanas att ”öka den svenska medfinansieringen till landsbygdsprogrammet med 500 miljoner kronor per, jämfört med perioden 2007-2013”.
 
”Regeringen kan investera i en hållbar utveckling, svensk livsmedelsproduktion, och därmed bidra till att jobb skapas i hela Sverige”.