Regeringens 1,22 miljarder kronor ska 400 miljoner betalas ut i år för ökade foderkostnader. Nästa år ska 760 miljoner kronor att betalas ut i samråd med branschen ”där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och livsmedelssektorn”. Utöver det ska regeringen sänka avgifterna för slakt med 60 miljoner kronor.    
 
Jordbruksverket ska betala ut stöden till lantbrukarna medan Livsmedelsverket hanterar den sänkta slakteriavgiften.
 
”Regeringens krisstöd till lantbruket på 1,22 miljarder är välkommet men samtidigt ska man komma ihåg att kostnaderna för årets torka beräknas till tio miljarder kronor så vi håller dialogen öppen för möjligheterna för ytterligare åtgärder senare”, kommenterar Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF.