Omsättningen för LRF-koncernen, där bland annat LRF Media och LRF Försäkring ingår minskade omsättningen med närmare 4 procent till 2,2 miljarder kronor. Antalet anställda minskade med ett 20-tal till 2042. Centralförbundet omsatte 355 miljoner kronor, en minskning på 7,1 procent. LRF fick dock 278 nya medlemmar vilket gav totalt 172 085 medlemmar.