År 1990 flyttades ansvaret för skolan från stat till kommun, ett initiativ från den dåvarande skolministern Göran Persson. Lärarnas Riksförbund jobbar hårt för att staten ska ta tillbaka ansvaret. Det senaste greppet är en rapport kramkörd med hjälp av statistik från SCB.
Den visar att betygen i allmänhet har ökat sedan 1990. Men i olika takt. Elever i födda i norden har en mer positiv utveckling än elever födda utanför. Lärarnas Riksförbund anser också att rapporten visar tydligt att betygen utvecklas olika beroende på elevernas föräldrars inkomst. Elever med inkomster i den fjärdekvartilen, har en mer positiv betygsutveckling än föräldrar, särskilt i kvartil 1.

– Vi tror inte att barn med rika föräldrar är smarta. Vi har fått en klasskola, säger Zoran Alagic, presschef på Lärarnas Riksförbund.   

 Lärarnas Riksförbund tar rapporten som intäkt på att Göran Perssons reform misslyckats och ”har drabbat elever med arbetarbakgrund allra hårdast”.
 

– Skolan sköts av 290 kommuner som inte kan styra skolan. Det här skulle vi kommat till rätta med genom statligt styrda skolor.
 

Zoran Alagic tror att kommunernas medlemsorganisation Sveriges kommuner & landsting (SKL) jobbar för att kommunerna ska få behålla sina skolanslag till sina medlemmar, kommunerna. 
 

– SKLs rapporter  visar att skolan är bra och att eleverna blir väl behandlade. Men under hela tiden som skokan varit kommunal har skillnaden mellan fattiga och rika elever ökat. Kommunerna klarar dagis men inte skola.
 

Zoran Alagic anser att kommunernas skolpengar kunde användas mer effektivt.
 

– Kommunerna får mycket pengar, men de bygger för mycket rondeller. Och det blir för mycket fixering vid att eleverna ska ha det bra i skolan.