– På Lotsen ska jag jobba med opinionsbildningsprojekt med anslutning till politik. Sedan tidigare har jag jobbat i gränslandet mellan kommunala och privata verksamheter. Där finns mycket att göra för en kommunikationsbyrå, säger Svend Dahl.
Han har för runt tio år sedan jobbat på Prime. De senaste åren har han forskat vid Stockholms Universitet. Han ska disputera om ett par månader och lägga fram en avhandling om vilken roll medlemmarna och partierna spelar för varandra.
– Det är ju mycket prat om de medlemslösa partierna, att partierna kan klara sig utan medlemmar.
Vad kommer du fram till?
– Utan att avslöja för mycket kan man väl säga att medlemmarna fortande är en otroligt viktigt resurs och att de medlemmar som ändå finns kvar får mer kvalificerade roller i partiet. Medlemmarna är den främsta rekryteringsbasen för partiernas många förtroendeuppdrag. Få medlemmar är med i partierna av de klassiska anledningarna. De är med för att de vill kunna påverka konkret exempelvis genom ett förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige.
Hur gick det till när du fick jobbet på Lotsen?
– Jag kände Magnus Carlsson (Lotsens vd) och ett antal människor som jobbat här. Det är en fördel att jobba på en liten byrå som kan jobba lite kreativare och inte är så industriell.
Får du en bra lön?
– Ja, det är bättre än i universitetsvärlden. Men Carl Fredrik Sammeli på Prime tjänar nog väldigt mycket mer.