Pr-byrån, som har haft storheter som Anna König Jerlmyr och Martin Borgs på lönelistan var i sitt föregående bokslut nere på 3,4 miljoner kronor i omsättningen. Men med en ökning på 49 procent är byrån uppe i en omsättning på 5,1 miljoner kronor, på en nivå där byrån normaltl ligger.
Rörelseresultatet förbättrades från 47 000 till 356 000 kronor.
Byrån skriver i bokslutet att ingen kund stod för mer än 20 procent av omsättningen.
Personalstyrkan ökade från tre till fyra personer.