Handels ordförande Susanna Gideonsson, föreslagen ny LO-ordförande tänker inte lägga fingrarna emellan om Socialdemokraterna inte driver ”en sann socialdemokratisk politik”. Det programförklarar hon på DN Debatt.

”Mina prioriteringar är att stärka tryggheten på svensk arbetsmarknad, att klara av utmaningarna från den nya plattformsekonomin och att driva på för en politik som ökar jämlikheten. Och vår kritik kommer att vara skoningslös om det socialdemokratiska partiet inte hittar ett sätt att driva en sann socialdemokratisk politik”, skriver Susanna Gideonsson på DN Debatt.

PÅ DN Debatt identifierar hon ett antal utmaningar LO och Sverige står inför:

svensk arbetsmarknad måste bli tryggare

* Las-utredningen ”måste stoppas”.

* Karensavdraget ”måste permanent avskaffas”.

* Arbetet ”för en bättre arbetsmiljö måste stärkas, och fackens arbete måste respekteras”.

nya utmaningar i ny ekonomi
* ”En växande plattforms­ekonomi med otrygga giganställningar och en osynlig företagsledning försvårar fackligt arbete”.

* ”Om den svenska modellen ska omfatta hela arbetsmarknaden måste företag och anställda inom dessa sektorer bli bättre organiserade och hitta hållbara gemensamma lösningar”.

* LO och LO-förbunden ”måste agera för att värva medlemmar, stötta fackklubbar och teckna kollektivavtal” och ”vara beredda att möta de internationella jättar som vill etablera sig i Sverige, vissa med direkt antifacklig hållning”.

Sverige måste bli mer jämlikt
* Januariavtalet innehåller ”punkter som går tvärtemot LO:s hållning och som drabbar LO-förbundens medlemmar hårt”.