– Vi gör det här för att det finns ett stort intresse bland folk om vad andra i deras bransch har för löner, eftersom det inte längre förs någon offentlig lönestatistik, säger Johanna Kronlid, chefredaktör för LOs medlemstidning Arbetet.
 
I förra veckan lanserades kartjänsten som gör det möjligt för arbetare ute i landet att anonymt rapportera in sina löner samt även betygsätta sina chefer. Enligt tidningen har arbetsgivarna blivit allt sämre på att lämna ut löneuppgifter till facken, något som försämrat klubbarnas förhandlingsförmåga.
 
Tanken är att lönekartan ska kunna användas vid just löneförhandlingar, men även när man söker jobb.
– Det här är journalistik, vi vill ge läsarna service som vi hoppas på att de gillar, svarar Johanna Kronlid på frågan om vad de vill uppnå.
 
Rapporterna publiceras inte direkt, utan det är en reporter som har uppgiften att gå igenom dem innan de läggs upp. Johanna Kronlid berättar att det strömmar in uppgifter och att de flesta rapporter som hittills kommit från personer som jobbar inom vård och omsorg.
– Det har mycket att göra med sjuksköterskeuppropet att göra.
 
Responsen från läsarna har hittills varit överväldigande positiv, och även på Almega ser man ganska positivt på initiativet.
– Det är bra att man diskuterar löner och lönefrågor, det vill vi gärna göra. Sedan tycker vi att man bör ha med sig att bara för att någon tjänar mer än en själv så ska man vara försiktig med att tro att man ska få samma lön, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega.