MP-ledamoten Lorentz Tovatt ställer upp i EU-valet och skäller ut regeringskollegan Socialdemokraterna för planerna att fördubbla flygtrafiken på Arlanda.

Det är amerikanska Facebook som är arena för Lorentz Tovatt angrepp på Socialdemokraterna. Där skriver han bland annat:

”Om man nu känner sig stressad över kapacitetsbrist på svenska flygplatser så är det ju så förträffligt att det faktiskt finns saker att göra åt det.”

Därpå ger han tre förslag:

”Inför en trängselavgift på flygplatserna. Kapacitetsbrist i rusningstid mattas av”.

”Höj flygskatten. Dämpa flygandet”.

”Skynda på bygget av höghastighetståg, rusta upp tågtrafiken i hela landet och skapa goda förbindelser ner till kontinenten”.

Lorentz Tovatt tycker politiker ska titta sig i spegeln:

”Ska jag fortsätta vara ärlig mot väljarna och driva på för det som är långsiktigt hållbart? Eller ska jag lyssna på affärsintressen med dolda agendor och en klimatvidrig verksamhet? Socialdemokraterna och flera av de andra partierna har valt den senare vägen i fråga om flyget. Dags att det blir tydligt och offentligt”.