Kampanjen består av displayannonser för de sociala medie-kanalerna Facebook och Linkedin.

Kampanjen bygger enligt Loomis på autentiska citat från personer som reagerar på bristen på möjligheter att använda kontanter i samhället.
Loomis kommer även att argumentera för tillgången på kontanter i samhället via debattartiklar i landsortspressen.

Kampanjen¨, som har hashtaggen #kontantfragan, riktar sig till allmänheten, som i sin tur ska sätta press på politiken.

”Ett samhälle utan kontanter är mycket sårbart. Jag tror att det senaste årets ökade debatt om kontanter gjort att fler svenskar har blivit medvetna om de risker som finns med ett kontantlöst samhälle”, kommenterar Karin Stålhandske, vd Loomis Sverige.

Loomis anlitar Hallvarsson & Halvarsson som kommunikationsbyrå.