Det är den tidigare moderata riksdagsledamoten Johan Johansson från Boden och den tidigare S-politikern Mats Johansson från Piteå som blir seniora rådgivare till byrån.

”Vi har redan idag flertalet uppdragsgivare med intressen och engagemang i norra Norrland. Med de mycket omfattande investeringar, etableringar och flyttströmmar som är att vänta i Norr- och Västerbotten kommande år ser vi stora behov och möjligheter”, kommenterar Kristina Lindahl von Sydow, Sverigechef för Rud Pedersen.

Ska ni starta kontor i Norrland?
”Med detta utökar vår verksamhet med två personer på plats i norra Norrland som är knutna till oss. På sikt kommer de säkert att ha en kontorsplats, men norra Norrland är ett stort område. Vi vill i nuläget inte låsa oss till en fast plats utan det är våra kunders behov som styr”.