Spendrups företagsgrupp Loka Brunn har hittat en ny kommunikationschef på sin byrå.

Det är Karla-Therese Kjellvander, kreatör och strategisk rådgivare inom varumärkesfrågor, senast från kommunikationsbyrån Strateg Agency, som får jobbet.

”Jag arbetade med verksamheterna i min tidigare byråroll. Loka Brunn har helt unika destinationer i Sverige och jag tyckte det var väldigt roligt och givande att arbeta med utvecklingen av dem. Samarbetet med ledningen fungerade också väldigt bra. När jag sedan fick frågan om jag ville kliva över till verksamheten så kändes det självklart att tacka ja”, berättar Karla-Therese Kjellvander via mejl.

Vad ska du uträtta?
Vi tar just nu ett helhetsgrepp om gruppens varumärken och hela kundresan för att ytterligare förstärka och utveckla destinationernas positioner. Vi vill att kommunikationen speglar de helt unika värden som de här destinationerna har, så att fler får upptäcka att vi har besöksmål i världsklass nära till hands här i Sverige.

Vad får du för lön?
Jag får en rimlig ersättning”.