Dagens Opinions har pratat med två lobbyister om hur Bensinupproret kan påverkar utvecklingen mot fossilfria drivmedel. Den ena tycker att upproret är viktigt. Den andra anser att det inte påverkar.

Mattias Goldmann, är vd för tankesmedjan Fores som även driver frågan om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.  Han säger:

– Bensinupproret är en viktig signal att klimaträttvisa måste finnas med. Nästan alla vill vara med i klimatomställningen, men det får inte ske på bekostnad av möjligheterna att sätta mat på bordet eller skaffa fotbollskor åt dottern”.

Mattias Goldmann lägger till:

– Upproret, som ju snabbt kan gå från nätklick till något som påminner om de franska gula västarna, är också en reaktion på en märkvärdigt tondöv politik som svarar ”vi sänker priset på elbilar” när människor inte tycker de har råd med full tank i sin gamla bil. Därtill pekar upproret på riskerna med en så oerhört låg kronkurs, som tillsammans med ett stigande oljepris gör att det blir dyrt vid pumpen.”

Han tycker att skatterna ska läggas om.

– För att svara upp mot människors oro och ilska är det viktigt att lägga mer av kostnaden på var och hur den körs, ”pay as you drive”, än på själva drivmedlet. När vi höjer trängselavgifterna i Stockholm och Göteborg snarare än bensinskatten i hela landet, stimuleras en omställning till smartare transporter där det går, medan de delar av landet där alternativen till bilen är få inte drabbas, säger Mattias Goldmann, som också utlovar ett förslag på ”hur skatteväxlingen i transportsektorn bäst ska utformas”. Han lovar att återkomma ”i närtid”.

SPBI, Svenska Petroleum och Biodrivmedelinstitutet, ligger lågt med åsikter om Bensinupproret.

– Vi har faktiskt inga synpunkter. Det står ju människor fritt att tycka och tänka vad de vill. Vi som bransch följer prisutvecklingen på marknaden och de drivkrafter som påverkar priset upp och ned och vad som historiskt har påverkat priset. Så mycket mer än så analyserar vi inte situationen, säger SPBIs vd Johan G Andersson.

Hur du ni på den prisutveckling som nu har hamnat i rampljuset, någon slags smärtgräns verkar ju vara nådd?
 –  Vi har sympati med att folk tycker att priserna är höga. Men för oss så kommer det inte som någon större överraskning att priserna är där de är i dag. Vi har sett utveckling av råoljepriset sedan årsskiftet från cirka 55 till en bit över 70 dollar per fat. Vi har sett den svenska kronan tappa i värde. Det här är produkter som handlas på en global marknaden och bägge de här två faktorerna påverkar priserna.

Johan G Andersson berättar att bensinpriset och varierar över året och pressas upp på världsmarknaden under april, maj och hela sommaren under ”driving season”.

– Folks kör mer bil då.

Påverkar prisutvecklingen och Bensinupproret på något sätt utvecklingen mot förnybara drivmedel?

–  Utvecklingen är fastlagd i EU-direktiv och svenska förordningar, så det är en utveckling vi kommer att jobba med under en överskådlig framtid, med både fossilfria drivmedel, både flytande och elektrifierade och gas och vad det nu kommer i framtiden.

Med så stora protester, kommer det att ske en politisk prisjustering neråt och skulle det kunna påverka de förnybara drivmedlens konkurrenskraft?
 – Det spelar ingen större roll.  Våra medlemsföretag har tvingande föreskrifter för hur mycket biodrivmedel som måste blandas i produkterna, den så kallade reduktionsplikten.

Om regeringen får för sig att sänka skatten drastiskt?
 – Det vill inte jag spekulera i. Generellt säger vi att skatten är ett avtal mellan medborgare och folkvalda politiker i en demokrati. Den diskussionen får medborgarna gärna ha med politikerna.

Har dina medlemmar hört av sig med anledning av upproret?
 – Vi är en branschorganisation och diskuterar inte priser.