LO har presenterat sin stora (och helt kvinnliga) jämlikhetsutredning med 115 förslag för ökad jämlikhet, varav fler är kända sedan tidigare och några kontroversiella har tillkommit.

Rapporten består av modiga 200 sidor. Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande, har ansvaret för rapporten, som har utarbetats av Marika Lindgren Åsbrink, Anna Almqvist och Ulrika Vedin, ett således icke helt jämställt projekt vad gäller genus.

Inledningsvis slår LO fast att regeringen bör sätta upp mål för jämlikheten i Sverige under de kommande åren:

* Inkomstskillnaderna ska minska i hela inkomstfördelningen.

* År 2030 ska Sverige återigen ska vara världens mest jämlika land.

Finanspolitiken är ett av verktygen och ska den ska enligt LO bland annat ” prioritera full sysselsättning” och ”vara expansiv så länge arbetslösheten kan pressas ned med efterfrågeåtgärder, räntorna är låga och inflationen är låg”.

LO vill ersätta dagens överskottsmål med ett nytt mål för det offentliga sparandet.

LO vill även skärpa den ”demokratiska kontrollen och utvärderingen av Riksbanken”.

Men LO behöver också själva skärpa sig: ”Det behövs ett handslag mellan alla LO-förbund om en offensiv LO-strategi för att öka den fackliga organiseringen i hela arbetarkollektivet under kongressperioden 2020–2024”.  Tanken är att LO ska ”uppfattas som en stark facklig rörelse som står på medlemmarnas sida”.

LO, som en av arbetsmarknadens tyngsta parter, tycker att staten”måste ta ett betydligt större ansvar för ordning och reda på arbetsmarknadengenom lagstiftade ramar som också kontrolleras och följs upp”, vilket kan verka som ett steg bort från den svenska modellen.

Framförallt vill LO använda skatter till att åstadkomma mer jämlikhet och en efterlyser en ny skattereform där ”en av hörnstenarna är en effektivare och rättvisare beskattning av kapitalinkomster”. Företagare ska inte kunna omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster.

LO vill också avveckla schablonbeskattning av kapitalinkomster genom exempelvis investeringssparkonton och kapitalförsäkringar.

Sedan tidigare är det känt att LO vill öka fastighetsbeskattningen.

LO vill också inför ”någon form av progressivt utformad arvs- och gåvobeskattning”.

Men LO vill även smyga in en förmögenhetsskatt och skriver:

”Officiell förmögenhetsstatistik behöver återigen samlas in så att utvecklingen av förmögenhetsskillnaderna kan bevakas.  Förmögenhetsskatt bör vara ett långsiktigt politiskt mål för ökad ekonomisk jämlikhet”.

LO vill även ta bort karensdagarna och jämna ut skillnader mellan arbetsinkomster och ersättning från Försäkringskassan.

LO vill även omfördela resurserna till skolan. Resurserna ”bör fördelas efter socioekonomisk bakgrund hos eleverna”. Skolpengen ska avskaffas.  Ett nytt ersättningssystem ska utvecklas som ”utgår från faktiska kostnader och som driver jämlikhet snarare än att motverka den”.

Även här vill LO att staten ska rycka in och ”ta ett större ansvar för skolans finansiering”.