LO släpper tre förslag om en ”mer jämlik” bostadsmarknad och föreslår utöver det även att fastighetsskatten återinförs. Opinionsbildningen ska ske i samarbete med bland annat Vänsterpartiet.

Som en del i LOs omfattande jämlikhetsutredning, beslutad om 2016 och pågår kongressperioden , släpper LO i dag tre förslag på sin hemsida för en ”mer jämlik” bostadsmarknad:

* Inför ett allmännyttigt statligt byggbolag. Ska bidra till ”lägre byggkostnader genom ökad konkurrens” bygga ”bostäder som privata aktörer idag inte vill bygga och som fler människor har råd att efterfråga”.

* Staten ska ta ett större ansvar för finansieringen av nya bostäder. Den statliga finansieringen kan ”ske på olika sätt, exempelvis genom fördelaktiga lån, investeringsstöd eller via lånegarantier”.

* Genomför blandade upplåtelseformer ”på riktigt”. Kräver att det byggs fler hyresrätter i områden med villkor (sic) och bostadsrätter.

I Dagens Nyheter går LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson också ut med att

* ”Allmännyttan bör få subventionera hyrorna i nyproduktion”.

* En ”ny fastighetsskatt bör återinföras”.

Eftersom LOs partner Socialdemokraterna är upplåst i regeringsöverenskommelsen med Centeterpartiet och Liberalerna, har Karl-Petter Thorwaldsson hittat nya sätt att driva opinion på.

”Strategin är att vi tillsammans med V, Reformisterna, SSU och andra ska försöka upprätthålla så att vi får en lika bred vänsterdebatt som vi har mot högerkanten. Tanken där är att vi ska försöka balansera upp så att inte mittpunkten flyttar högerut”, säger han till Dagens Nyheter.

Som ett led i strategin, ska Karl-Petter Thorwaldsson hälsa på under Vänsterpartiets arrangemang Vänsterdagarna, 1-3 november, i Göteborg.

”Jag har sagt både till LO, förbunden och V att om partipolitiken samlar sig mer på mitten och vi fortfarande har flera partier till höger om regeringen som fortsätter med opinionsbildning så är det risk att hela det politiska fältet flyttar åt höger”, säger han till Dagens Nyheter.