LO är ”väldigt missnöjda” med regeringens budget. Frågan är om den fackliga centralorganisationen är beredd att se över sitt stöd till Socialdemokraterna. LOs första vice ordförande  Therese Guovelin svarar.

– Vi är väldigt missnöjda för att vi får en ökad ojämlikhet när den största reformen handlar om att sänka skatten för dem som tjänar mest (avskaffande av värnskatten) och varav merparten är män, säger LOs första vice ordförande Therese Guovelin.

Men det finns också ”delar som är ljuspunkter”.

– Det är bra att regeringen förbereder för en sämre konjunktur, men det är alldeles för lite.

Ett exempel är regeringens prioriteringar på yrkesutbildning.

– Vi har länge efterlyst att man ska kraftigt öka antalet platser på Yrkesvux, när vi har så många lediga jobb som inte kan tillsättas. Det ser vi positivt på, men jag skulle vilja att man hänvisar fler till arbetsmarknadsutbildning där man har rätt att använda sitt aktivitetsstöd. Där går åtta av tio platser till män, medan kvinnor går på Yrkesvux eller annan typ av reguljär utbildning och tvingas ta studielån, säger Therese Guovelin och utvecklar:

– Regeringen har dämpat de kraftiga nedskärningar som KD-M-budgeten haft på arbetsmarknadsområdet, men de kunde haft högre ambitioner. Vi ser ju att arbetsmarknaden går in i en lågkonjunktur och behöver rusta arbetskraften. Det här är ett rätt steg på vägen, men för lite.

Hur skulle Socialdemokraterna ha gjort annorlunda, de behövde ju bilda regering med C och L?
 – Ja, det var Liberalerna som drev sina frågor hårt. Vi tycker att kommunerna, kunde ha fått fyra gånger mer och det hade gått om inte överskottsmålet var så högt satt. Vi tycker att regeringen borde ha gjort större investeringar.

Vad drar ni för slutsatser av budgeten och ert stöd till Socialdemokraterna?
 – Slutsatsen är att det är en budget som man har förhandlat fram med C och L. Det syns tydligt vilka som är deras hjärtefrågor. Socialdemokraterna har fått in pengar till extratjänster, och det är vi nöjda med. Alternativet hade varit en KD-M-budget där man drog ner 4,5 miljarder på arbetsmarknadspolitiken. Nu får vi tillbaka 1,5 miljarder. Det är för lite, men ändå i den riktning vi kan förvänta oss av en S-regering. Sedan får vi ser framöver hur konjunkturen utvecklas. C och L kanske också måste omvärdera sina ställningstaganden.

Kommer ni att utvärdera ert stöd till Socialdemokraterna med anledning av budgeten?
 – Vi har inga problem med att stå upp mot ojämlikhet och driva på regeringen. Sedan har vi det läge vi har. Men vi kommer att fortsätta att sätta tryck på regeringen att de ska uppdatera socialförsäkringssystemet och liknande. Det är vår grundläggande uppgift.