LO-ekonomernas årliga rapport, klädsamt omdöpt till ”Ekonomiska krisutsikter”, målar upp en mörkare bild än Konjunkturinstitutet (KI), som släppte sin prognos tidigare i veckan.

Under andra kvartalet rasar BNP med 14 procent, till följd av coronapandemin. Arbetslösheten kan hamna på över 10 procent, anser LO-ekonomerna.  Och det är inte möjligt att stimulera ekonomin.

Åtgärderna som sätts in ska i stället koncentreras till ekonomisk överlevnad för företag och individer.

LO-ekonomerna anser även att grupper utan permanent anställningsförhållande ”skyndsamt” behöver ett bättre  inkomstskydd. Dessutom ska perioden användas till att ”rusta arbetskraftens humankapital och anställningsbarhet genom kompetens- och utbildningsinsatser”.

LO-ekonomerna räknar med att bnp minskar med 5 procent för helåret. Det kan jämföras med KI som tror på ett tapp på 3,2 procent.

LO tycker att staten ska öka utläggen för att begränsa coronakrisens verkningar och  pekar ut tre prioriterade reformer:

  1. Skapa möjlighet till heltidspermittering med statligt stöd.
  2. Avisera att generella statsbidragen till kommuner och regioner kommer höjas med minst 30 miljarder kronor (idag kom det upp 20 miljarder till kommande budget).
  1. Permanenta förbättringar av arbetslöshetsförsäkringen.