Förslaget presenteras på DN Debatt i dag av ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, chefsekonom Ola Pettersson och utredaren Ulrika Vedin.
 
Enligt LO-trion är arbetslöshetsförsäkringen ”körd i botten” och ersättningen varken räcker till eller täcker alla. Därför föreslår de en höjning av taket i tre steg med start januari 2014.
 
I dagsläget, skriver de, försäkras löner endast upp till 18 700 kronor, vilket innebär att bara 10 procent av de arbetslösa får ut en ersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare lönen.
 
”LO:s långsiktiga mål är att de allra flesta löntagare ska få 90 procent av sin tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet. På kort sikt anser vi att lägsta godtagbara nivå är att minst 70 procent av löntagarna får 80 procent av tidigare lön i ersättning”, skriver de.
 
LOs plan är att taket höjs i tre steg. Första steget, som bör ske i januari 2014, innebär takhöjningar som skulle innebära att löner upp till 25 000 kronor försäkras. Åren därefter, 2015 och 2016, ska löner upp till 29 500 respektive 34 000 kronor försäkras. Därefter föreslår de införandet av ett förhöjt tak för de första 100 dagarna för löner upp till 38 300 kronor, vilket skulle innebära att 80 procent av löntagarna får 80 procent av sin tidigare lön.
 
LO föreslår också bättre försäkringsvillkor, även detta stegvis.