Den 18 juni 2021 presenterade LO-förbundet Kommunals dåvarande ordförande Tobias Baudin och Socialdemokraternas dåvarande partiledare och statsminister Stefan Löfven reformen som skulle införas 4 april 2022.  Kostnaden för staten skulle ligga på runt 5 miljarder kronor. Att en facklig ordförande tillsammans med en statsminister presenterade en stor reform skapade viss förvåning. Men oppositionen röstade bort reformen, Stefan Löfven avgick och Tobias Baudin blev partisekreterare för Socialdemokraterna.

Nu går LO fram med nya krav. Igår, 19 maj, släppte LO rapporten Tid, makt och pengar – Sveriges Jämställdhetsbarometer. LO tar i rapporten upp ”arbetslivsvillkoren för kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken” och kommer enligt rapportförfattaren Joa Bergold fram till att ”stöden fungerar bäst för föräldrar med fasta heltidsanställningar under kontorstider, god inkomst och stort inflytande över sina arbetstider”.

Detta vill LO jämna ut och i går krävde LO därför att:

* Kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg utanför kontorstid.

* Kommuner ska inte kunna ställa högre krav på föräldrar för barnomsorg utanför kontorstid.

* En ny modell för föräldraförsäkringen.

Däremot inga krav på en ”familjevecka”.

”Familjeveckan fångade upp behov som föräldrar i arbetaryrken har, det vill säga möjligheter att ta ledigt när skolan eller förskolan är stängd. Idag är det många föräldrar i arbetaryrken som inte har den möjligheten, eftersom de inte kunnat spara dagar i föräldraförsäkringen, som många föräldrar med högre inkomster och friare arbetstider har”, mejlar Joa Bergold.

Hon lägger till:

”LO tycker därför att föräldraförsäkringen måste reformeras med en skarp tidsgräns (3 år) och därefter årliga dagar knutna till respektive förälder, som inte kan sparas men som tilldelas nya varje år. Familjeveckan var en bra tanke. Men två system bör inte läggas på varandra, utan det behövs en ny modell för föräldraförsäkringen”.

Alltså ingen familjevecka?
Vi kommer att fortsätta att arbeta för modellen med årliga dagar, vägarna dit kan vara flera”.