Ett enat LO säger nej till det förslag om förändrade Las-regler som låg på bordet. Centerpartiet och Liberalerna är snabbt ute med krav om att regeringen nu ska sjösätta sin egen lagstiftning.

PTK har sagt ja, men LO sa nej.

”Svenskt Näringslivs slutbud visar bara att det inte går att förhandla med kniven mot strupen, med ett hot om lagstiftning där arbetsgivarna drar vinstlotten. Det är tyvärr detta vi nu ser effekten av där vår motpart, Svenskt Näringsliv, har kunnat ställa krav som de vet att vi aldrig kan godkänna. De har ju redan en utredning som kan bli lag om förhandlingarna misslyckas”, kommenterar Valle Karlsson förbundsordförande i LO-förbundet Seko.

Seko berättar också mer om varför det inte blev något avtal:

”LO kan inte medverka till förändringar av exempelvis det som kallas saklig grund i lagstiftningen, alltså det som gör att den anställde inte kan sägas upp av ren godtycklighet”.

”Det är en djup besvikelse att LO inte kan acceptera den kompromiss som togs fram i förhandlingsrummet. Det är särskilt uppseendeväckande att LO: styrelse är enig om att inte anta kompromissen”, kommenterar Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Han lägger till:

”Det finns efter LOs beslut ingen annan väg än lagstiftningsvägen. Vi beklagar det”.

PTK, som representerar TCO och Saco hade sagt jag till förslaget.

”Parterna har lagt ner enormt mycket kraft på att arbeta fram förslag som är bra för anställda, arbetsgivare och för samhället. Det som till slut låg på bordet var ett väl genomarbetat och väl förankrat förslag som skulle stärka tryggheten och ge ett avsevärt bättre skydd för visstidsanställda”, kommenterar Martin Linder, PTKs ordförande tillika Unionens förbundsordförande.

PTK håller fram fördelar med överenskommelsen som ”nytt kompetensstöd som skulle givit individen rätt till ekonomiskt stöd för att för att utveckla sin kompetens”.

”Överenskommelsen hade inneburit ett nytt och mer offensivt sätt att skapa trygghet på arbetsmarknaden som vi har arbetat hårt för Parterna hade bland annat enats om att kraftfullt förbättra individens möjligheter till kompetensutveckling. Det hade stärkt individens trygghet, men också svensk konkurrenskraft och omställningsförmåga, kommenterar Martin Linder.

Annie Lööf, Centerpartiets partiledare var snabbt ute med en kommentar:

”Eftersom parterna misslyckats med att komma överens går vi som planerat vidare med Januariavtalet, där vi har en gedigen och balanserad utredning. Sedan är vi självklart beredda att lyssna på PTK och Svenskt Näringsliv om de tillsammans vill utforma ett nytt huvudavtal”.

Likaså Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni:

”Mitt parti sträckte sig i januari förra året långt genom att acceptera den nuvarande regeringen i utbyte mot att den kommer och kan genomföra liberala reformer. Därför kommer vi att lyssna på de tekniska synpunkter som kan komma av remissinstanserna men att utredningen om en moderniserad arbetsrätt nu ska genomföras är glasklart. Det behövs fler undantag i LAS, inte i Januariavtalet”.