Den fackliga centralorganisationen LO kommer att rivstarta EU-valet för att få in sin kandidat Johan Danielsson. I dag presenterade LO både strategi och mål för EU-valet som hålls 26 maj.

En udda detalj är att LO använder devisen ”Ta tillbaka kontrollen”, som Brexit-sidan använde sig av i Storbritannien.

LO kommer att jobba i första hand med en samtalskampanj med målet att få till 150 000 samtal före valet. LO kommer att lägga 8 miljoner kronor på att få in Johan Danielsson i EU–parlamentet. Då är det också första gången LO–förbunden har fått till en gemensam kandidat. Han står också högt, tvåa på Socialdemokraternas lista. Johan Danielsson har som LOs EU-ansvariga bland annat skrivit en del av lagtexterna kring EUs utstationeringsdirektiv. Nu vill LO få in honom bakom EU-parlamentets murar.

– På det viset får vi in en person som kan följa beredningarna. Problemet är annat att vi kommer in för sent, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Målet är att uppnå ett högre röstdeltagande än valet 2014 bland medlemmarna. Då röstade 50 procent på Socialdemokraterna och målet är att uppnå det även vid årets val.

– Jag skulle sova gott om vi fick mer än hälften av medlemmarna att rösta.

LO kommer att prioritera tre frågor i sin valplattform som har den övergripande rubriken ”Trygghet för vanligt folk”:
* ”Ordning och reda på arbetsmarknaden”: Svenska kollektivavtal ska gälla, ökade möjligheter att organisera sig fackligt, nollvision för dödsolyckor, mer ambitiös arbetsmiljöstrategi.
* ”Ett konkurrenskraftig Europa”: Ökad jämställdhet, progressiv välfärdspolitik, ökade investeringar i infrastruktur och forskning.
* ”Demokrati och grundläggande rättigheter”:  Länder som bryter mot demokratiska värden fråntas sin rösträtt, stoppa missbruk av skattemedel, kamp mot högerextremism.

Men Karl-Petter Thorwaldsson betonar också att det övergripande handlar om att ta kampen med fascismen.

– Det känns udda att gå till val på att trycka tillbaka fascismen.  Men det är vardag för de flesta länder i EU.