De fem LO-förbunden inom 6F har den senaste månaden utmanat den svenska lönebildningsmodellen som bygger på att industrin sätter lönenormen. Nu bildar de traditionella parterna i den svenska modellen ett gemensamt informationsbolag med en budget på 225 miljoner kronor.

Det är LO, PTK och Svenskt Näringsliv som har fattat beslut om att bilda ett gemensamt bolag som ”ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner”. Bolaget ska köra i gång 1 januari 2021. Ännu är ingen vd utsedd. Bolaget har heller inget namn.

Tidigare har parterna informerat på vardera håll. Nu kommer informationen att samordnas. Bland annat ska det nya bolaget driva en digital mötesplats.

Bolaget ska finansieras på samma sätt som parterna var för sig finansierar dagens informationsgivning, berättar Niklas Hjert, som jobbar på Unionen och även är ordförande för PTKs förhandlingsgrupp.

– Idag finansieras försäkringsinformationen av parterna via stiftelser eller Afa Försäkring (parternas gemensamma försäkringsbolag). Bolaget kommer att finansieras på samma sätt. Vår bedömning är att det kommer att kosta 225 miljoner kronor per år, säger han.

Hur kan det kosta så mycket pengar att informera om försäkringar?

– I många av försäkringarna finns val som individerna behöver göra och det är viktigt för arbetsgivarna att ha rätt information så att de kan göra rätt. Vi har många olika försäkringar, som pensioner, sjukförsäkringar och arbetsskadeförsäkringar. Antalet försäkrade och arbetsgivare är stort. Det är inte konstigt att det kostar.

Är bolaget ett svar på 6Fs offensiv?
 – Nej, det har inget som helst med det att göra. De diskuterar lönebildningsmodellen. Det här är en fråga om hur vi bäst informerar om våra kollektivavtal.

Men 6F verkar ju villa bryta med den traditionella partsmodellen?
 – De vill driva en avtalsrörelse i andra konstellationer där LO och PTK och inte industriförbunden sköter förhandlingarna, men det är en annan frågeställning.