I rapporten Kampen för ordning och reda presenterar LO 29 förslag för att komma till rätta med arbetslivskriminaliteten.

 LO betonar särskilt vikten av fyra förslag:

* Myndigheterna måste göra mer. Stärk och fördjupa det myndighetssamarbete som arbetar mot arbetslivskriminalitet.

* Det ska aldrig löna sig att utnyttja arbetstagare. Fler oseriösa arbetsgivare behöver dömas för de brott som de utsätter anställda för.

* Dagens system för arbetskraftsinvandring är felkonstruerat och sätter arbetstagaren i ett tydligt underläge gentemot arbetsgivare. Reglerna för arbetskraftsinvandringen behöver stramas åt för att stödja arbetstagaren. Arbetsmarknadsprövningen bör återinföras. Arbetstillstånd ska bara omfatta heltidsjobb.

* Dagens tillämpning av offentlig upphandling bidrar till att skapa osund konkurrens. Alltför ofta är det lägsta pris som är vägledande och kostnaderna hålls nere på bekostnad av goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. De revor som i dag finns behöver täppas till. Huvudregeln bör vara max två led av underleverantörer och inrättande av en ”svart-lista” för oseriösa arbetsgivare bör utredas.

Rapporten bygger på underlag framtaget av en enkätundersökning genomförd av Novus på uppdrag av LO och består av cirka 1 000 intervjuer i branscherna bygg/anläggning, transport, hotell/restaurang och personlig assistans/hemtjänst.

– Arbetslivskriminalitet har blivit vardag för många av LOs medlemmar. Så kan vi inte ha det. Svensk arbetsmarknad behöver en storstädning, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson, i en kommentar.

Alex Mörén