LO och Saco är överens om att skatteuttaget "har minskat kraftigt och inte kan sänkas ytterligare".  De vill ha en parlamentarisk utredning som ser över skattesystemet.
 
Saco och LO vill att
* Momsen ska vara enhetlig på 25 procent (restaurangmomsen och sänkt moms på livsmedel skrotas)
* Skatten på arbete hålls nere, "snarare sänkas".
* Arvs- och gåvoskatt återinförs.
* Kapital beskattas enhetligt på 30 procent.
* Marginalskatt ligger på 50 procent.
* Höjning av kommunal skatt ska undvikas.
* Kombinationen fastighetsskatt/ränteavdrag ses över.
* Den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs i takt med löneutvecklingen "i linje med den praxis som gällt så att inte andelen som betalar statlig skatt ökar trendmässigt över tiden".
* Det att inte blir ytterligare sänkningar av bolagsskatten.