Kampanjen har temat Vi går till jobbet. Den ska visa ett antal LO-medlemmar i en fotodriven kampanj framtagen av kommunikationsbyrån Reform Society.

– En insikt vi har gjort är att LO-medlemmarna är ganska osynliga, säger Åsa Märs, kommunikationschef på LO.

I kampanjen lyfts LO-medlemmarnas roll under pandemin.

– LO-arbetarna har burit upp samhället under krisen. Men det vi har fått inmatat är att folk sitter hemma och jobbar. Det är stor skillnad mellan tjänstemän och arbetare, säger Åsa Märs och utvecklar:

– Vi vill visa att våra medlemmar har fortsatt att gå till jobbet med de risker det innebär.

Vad vill ni uppnå?

– Dels bygger vi stolthet hos våra förbundsmedlemmar. De har varit rätt mycket fokus på jobbet och man har och tittat på bilder på hemmajobbarna. Det är något nytt. Samtidigt har bara 6 procent av LO-medlemmarna jobbat hemma. Och det är det som har fått landet att fungera. Det ville vi visa.

LO testar också något nytt. Medlemmar har visats tidigare i kampanjer från LO. Men då har det handlat om att påverka politiken.

– LO har gjort mycket politiska kampanjer. Det här är något nytt och som jag aldrig sett LO göra under min tid.