I sin kommande EU-valsfilm kopplar LO Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och EU-kandidat Tomas Tobé till begreppet ”extremhögern”.

Filmen inleds av en sekvens där LO-valarbetare packar röda plakat i en lastbil som med texten ”Svenska kollektivavtal ska gälla i Europa”. Därefter följer en berättelse om vad ”högern” har gjort visavi arbetare under de senaste två mandatperioderna i EU-parlamentet. Sedan ett avsnitt om ”extremhögern”.

När speakerrösten säger ”ett Europa där extremhögern vinner makt” visa en bild från riksdagen när Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skakar hand efter vad verkar vara en debatt i riksdagen. I nästa sekvens visas Tomas Tobé och Ulf Kristersson.

Sedan kommer upplösningen i form av budskapet att LO ska ta tillbaka kontrollen över EU förmedlat av LO-kandidaten Johan Danielsson.

Hur tänkte ni här, är det inte ’brunsmetning’?

” ag köper inte inte begreppet ’brunsmetning’, -det är uppfunnet av de som vill försvara eller relativisera samarbete med högerextremister. Johan Danielsson refererar till Orban med flera. när han säger ’extremhögern’. Filmen kritiserar allt samarbete mellan traditionell höger och extremhöger. Tobé har i en intervju i Aftonbladet öppnat för att samarbeta med alla partier i EU, även de på yttersta högerkanten. Han har gjort det till ett vallöfte, skriver LOs kampanjchef Johan Ulvenlöv, i ett sms.

LO har jobbat med byråerna Spets och Green Hill.