Kvälllen innan LOs kongress började meddelades valberedningen att kandidaten till ordförandeposten, Pim van Dorpel, inte längre stod till förfogande.

Under lördagen har LO hittat en ny kandidat. LOs valberedning föreslår Johan Lindholm, Byggnads ordförande, som ordförande för LO.

Ordförandevalet sker under lördagen 18 maj klockan 12.45.

Alex Mörén
alex@dagensopinion.se