Med en ”ta tillbaka kontrollen-kommission” vill LO politiska beslut om regler för, avskaffandet av värnplikten och avregleringar av marknader. Kommissionen ska även utreda hur korruptionen i Sverige påverkar politiska beslut och ”korruptionsliknande band mellan lobbyister och politiker”.

”Vi hoppas att kommissionen kan tillsättas snabbt och innan valet lämna en första rapport som partierna kan svara upp mot”, berättar LOs ordförande Susanna Gideonsson via mejl.

LO anser att ”tiotals år av avregleringar, nedskärningar och korruption har skadat samhället allvarligt”. Och det har medfört: dålig beredskap, social oro och oreda på arbetsmarknaden.

LO tänker sig att personer från olika sektorer där ”politiska experiment har genomförts” ska delta i kommissionen, liksom, både ”experter och vanligt folk som drabbats av oredan”.

Vem ska tillsätta och driva kommissionen?
”Vi menar att kommissionen bör vara oberoende från de politiska partierna, det är därför vi tar detta initiativ. Om hur kommissionen ska drivas är vi öppna för olika förslag och fler aktörer”.

LO beskriver ett ”korruptionsliknande band mellan lobbyister och politiker”. Susanna Gideonsson förklarar:

”Banden mellan lobbybranschen och politiken är kända och omdebatterade. Det handlar om före detta toppolitiker och tjänstemän som går direkt till företag och organisationer som är direkt beroende av politiska beslut”.

Susanna Gideonsson ger exempel:

”Exemplen är många, som mest tydligt inom skolsektorn, men även inom andra branscher täljer expolitiker skattepengar med smörkniv. Även motsatt rörelse finns där politiken rekryterar direkt från lobbyfirmorna. Det är solklart att det påverkar det politiska innehållet. I Sverige är vi naiva kring korruption, men detta är ett systematiskt arbetssätt där starka kapitalintressen tillskansar sig politiskt inflytande”.

Upploppen kring de aviserade bränningarna av koraner i bland annat Örebro, Norrköping och Linköping är ”bara en logisk följd av en politik där våra gemensamma institutioner försvagas”, anser Susanna Gideonsson.

”Social oro är grunden till denna typ av upplopp. Människor som har ett jobb att sköta deltar inte i upplopp. Dagens arbetsmarknad är som riggad för oro. Det handlar om tidsbegränsade och otrygga anställningar, lönedumpning och inte minst det stora inflödet av okvalificerad arbetskraft som Sveriges system för arbetskraftsinvandring innebär. Här prioriteras företagens behov av låga löner, inte behovet av arbete åt alla”.

Vem är ansvarig för den uppkomna situationen?
”De politiska partierna som under lång tid släppt kontrollen över centrala områden. Vi lever nu i en nyliberal våt dröm. Det är dags att vakna upp och städa upp nu.

Hur hoppas ni ert initiativ ska tas emot?
Vi förväntar oss inga jubelrop från politiskt håll, särskilt inte borgerligt, och de aktuella privata aktörerna kommer säkert fortsätta försvara sina skattefinansierade övervinster. Men nu är det dags att vända och bredda debatten, se de omgripande systemförändringar som skett och se vad de lett till”.