LO-ekonomerna kommer fram till att kopplingen mellan ekonomierna i Sverige, Ukraina och Ryssland är ”svaga i och med att handeln mellan länderna är begränsad”.

”Påverkan sker främst indirekt, bland annat genom att beroendet av rysk energi bidrar till sämre förutsättningar för tillväxt i euroområdet”, kommenterar Laura Hartman, chefsekonom på LO.

LO-ekonomerna ser en risk i krigets påverkan på energi- och livsmedelspriser.

”Detta förstärker den inflationsökning som vi såg redan före kriget som främst kom via energipriser. Stora grupper får nu betydligt mindre marginaler i sin privatekonomi”.

LO-ekonomerna är tydliga med att räntan inte ska höjas.

”Problemet är varken för hög efterfrågan eller för höga löner. Räntehöjningar skulle i onödan strama åt ekonomin och urholka hushållens ekonomi”.