"Kan och vill vi finansiera offentliga välfärdstjänster? Det är frågor som alltför länge har hamnat i skymundan av mer perifera frågor som vinstintresse och valfrihet", skriver de och presenterar en rapport som visar att:
 
* 37 procent av befolkningen i åldern 20–64 år använder 37 procent av den offentligt finansierade konsumtionen och står 81 procent av skatterna som finansierar den.
* de äldre står för 19 procent av skatterna och använder 31 procent av tjänsterna.
* barn och ungdomar använder 31 procent av den offentligt finansierade konsumtionen, men bidrar "inte nämnvärt till finansieringen".
* sjukvårdskostnaderna per person ligger på 18 000 kronor för personer under 50 år
* sjukvårdskostnaderna per person ligger på 42 000 kronor för personer 75–84 år.
De två LO-ekonomerna undrar om vården i dag håller den kvalitet och lever upp till förväntningarna som gör att stödet som "ännu" finns för att finansiera välfärden bibehålls.
 
De två LO-ekonomerna gör tummen ner för privata försäkringar och förespråkar offentlig finansiering. De anser att offentlig finansierad välfärd är mer effektiv, då den bland annat leder till att "det underförstådda kontraktet med dagens gamla generation som i medelåldern finansierade utbildning åt unga och omsorg åt gamla i tanken att de skulle få bra vård och omsorg när de behöver det".