LO visar i en ny rapport att skillnaden i andel deltidsarbete mellan tjänstemän och arbetare är ”rekordstor”. Anledningarna till deltid skiljer sig också. Dock har andelen deltidsarbete minskat.

LO bygger sin rapport på data från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU) och mätperioden är första kvartalet för respektive år.

Av samtliga 4,4 miljoner anställda var drygt en miljon, 23 procent, deltidsanställda år 2020. Bland arbetare var 33 procent deltidsanställda. Bland kvinnliga arbetare var 50 procent deltidsanställd jämfört med 18 procent av de manliga arbetarna.

Bland tjänstemän var 19 procent deltidsanställda. Bland kvinnliga arbetare var 25 procent av kvinnorna och 11 procent av männen deltidsanställda.

Andelen deltidsanställda totalt har minskat från 27 till 23 procent under perioden 2006-2020. Andelen deltidsanställda tjänstemän har minskat från 27 till 23 procent. Andelen deltidsanställda arbetare har minskat från 33 till 32 procent.
Skillnaden mellan kvinnor och män totalt har minskat från 30 till 19 procentenheter.

Bland arbetare som är medlemmar i något av LOs förbund ligger andelen deltidsarbetare på 25 procent, jämfört med 17 procent för TCO och Saco. Bland icke anslutna arbetare låg andelen på 40 procent.

De vanligaste anledningarna till att arbeta deltid bland arbetare (29 procent) var 2020 att heltidsarbete saknas, följt av studier (19), sjukdom (8) och vård av barn/vuxen (5). Bland tjänstemän var vård av barn/vuxen (24) den främsta anledningen till att arbeta deltid, 24 procent, följt av studier (17) heltidsarbete (12).