Saco ökade sina omnämnanden med 12 procent till 648 styck. Det kan jämföras med 947 för LO och 810 för TCO.

Körningen gjordes på de tre paraplyorganisationerna TCO, LO och Saco på respektive namn i kombination med ordet ”fack”. Körningen gjordes bland 1 408 källor bestående av svenska nyhetsmedier och branschpress. Mätperioden var 1 januari – 9 juni.

Som jämförelse nådde Socialdemokraterna 2 544 omnämnanden på en sökning tillsammans med ordet ”facket”.

LO har den minsta andelen neutrala artiklar av de tre organisationerna. LO lyckade mer än fördubbla antalet positiva artiklar och dessutom minska antalet negativa artiklar. Detta kan ha att göra med förra vårens diskussion om förmånerna i de bolag som LO styr.

TCO halverade antalet negativa och positiva artiklar. Saco, som kanske är den mest anonyma av de tre organisationerna, har störst neutral andel. Dock ökade både antalet negativa och positiva artiklar något.