Att saldot blev 6,8 miljarder kronor högre än prognos, beror på högre utdelning i det statliga gruvbolaget LKAB och en uppskjuten leverans från

Riksbanken som kom in. Dock blev skatteinkomsterna runt 1 miljard kronor lägre än prognos.

För ett löpande helår till och med maj 2018 ligger staten på ett överskott på 88,1 miljarder kronor.