Det genomsnittliga antalet digitala medieabonnemang per hushåll ökar med 20 procent i Norden, enligt Mediavision.

Genomsnittet för 2022 ligger på 2,6 (2,2) digitala medieabonnemang.

Samtliga mediekategorier i undersökningen ökar. Störst är ökningen inom ljud där genomsnittet ökar från 0,8 till 1,1 digitala medieabonnemang. Antalet digitala videoabonnemang ökar från 1,1 till 1,2 och text ökar från 0,3 till 0,4.

Trots att antalet digitala medieabonnemang har ökat har de nordiska hushållens digitala medieabonnemangsutgifter endast ökat med 3 procent jämfört med 2021.

– Trots det rådande hotet om en lågkonjunktur, fortsätter aptiten för digitala medieabonnemang att växa i Norden. Detta kan delvis förklaras av den pågående digitala transformationen. Men vi ser också att digitala medier generellt sporrar ett ökande intresse för betald media, kommenterar Natalia Borelius, projektledare på Mediavision i ett pressmeddelande.

I undersökningen medverkade 6 700 respondenter (15-74 år) som intervjuades online.