Det är Marita Wengelin som går in som Lidls nya kommunikations- och csr-chef.Därmed ska hon  ansvara för Lidls interna och externa kommunikation samt övergripande hållbarhetsarbete.

”Maritas profil matchade våra behov perfekt. Jag ser fram emot att tillsammans med henne få utveckla vår interna och externa kommunikation och ytterligare förstärka kommunikationen av vårt omfattande hållbarhetsarbete”, kommenterar Jakob Josefsson, vd på Lidl Sverige.

Marita Wengelin ersätter Bella Goldman som idag jobbar som frilans.