Skatten på jobb och företagande ska ned med 30 miljarder kronor. Det är Liberalernas ingång till höstens budgetförhandlingar.

”Ska vi undvika att arbetslösheten biter sig kvar på höga nivåer måste det måste bli billigare att anställa och arbetslinjen måste stärkas”, skriver Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson, i ett utskick.

Han tar höjd för att lågkonjunkturen till följd av coronautbrottet ”blir djupare än under finanskrisen”.

Mats Persson skriver också: ”Konjunkturinstitutet pekar på behov av stimulanser på omkring 70 miljarder kronor för 2021”.

 

Liberalerna vill se tre reformområden:

  1. Företagen måste stimuleras till att våga investera.
  2. Det måste bli enklare och billigare att anställa.
  3. Arbetslinjen ska stärkas.